Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Submodaliteter

I NLP betragtes submodaliteter som grundstenene i vores oplevelser, tanker og handlinger. Vi taler om visuelle, auditive, kinæstetiske, olfaktive og gustative submodaliteter.

Submodaliteter er de byggesten, vi bruger til at strukturere vores oplevelser i det indre. De udgør de fine nuancer af de repræsentationssytemer, der udgør vores sanseoplevelser. Kvaliteten af disse repræsentationssystemer er derfor i de tillagte submodaliteter.

De submodaliteter vi tillægger vores erindringer og forestillinger, er ikke de samme, som dem vi har af de faktiske begivenheder. Vi kan derfor tillægge begivenheder og minder en ny betydning ved at ændre på vores submodaliteter. I NLP terapi arbejdes der blandt andet med submodaliteter i forbindelse med tobaksafvænning, frygt og fobier mm. Modellering, associering/ dissociering og swish-teknikken er blandt de teknikker der arbejder med submodaliteter.

Her er nogle af de mest almindelige elementer af submodaliteter:

Visuelle submodaliteter – Placering, afstand, størrelse, form, lysstyrke, kontrast, farver eller sort/hvid,  fokus, bevægelse, hastighed, retning, dybde.

Auditive submodaliteter – Placering, afstand, retning, styrke (høj/lav), varighed, rytme, hastighed, stemmeleje (højt/ dybt), tonefald (hård/blød)

Kinæstetiske submodaliteter – Placering, tryk, bevægelse, tempo, varighed, intensitet, vægt, temperatur, form, struktur, størrelse.

Der skelnes desuden mellem digitale og analoge submodaliteter. Digitale har karakter af enten/eller, det vil sige tilstande uden nuancer. Analoge bevæger sig på en skala mellem to yderpunkter.

Submodaliteter er en afgørende faktor for vores oplevelse og erindring af begivenheder. De er derfor også et meget kraftfuldt værktøj til forandringsprocesser og personlig udvikling. Når vi bliver mere bevidst i måden at bruge vores sanser, åbner vi op for nye måder at tolke vores oplevelser på, så vi  skaber nye muligheder og valg.

Submodaliteter
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. Kom videre med din NLP model (Modellering: Del 3) - [...] Submodaliteter [...]

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44