Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Rapport med NLP

Skab rapport med NLP og opnå bedre kommunikation. Med rapport har du mulighed for at få bedre relationer til andre og nå dine mål.

Rapport i NLP handler om kvaliteten i forholdet til andre. Rapport opnår du, når du møder andre med åbenhed, tillid og respekt. Med rapport kan du indgå i tillidsfulde forhold med gensidig sympati.

Vi lever i en verden, hvor vores succes både på jobbet og socialt i stigende grad afhænger af vores evner til at indgå i relationer med andre. Nogle klikker vi naturligt med, men andre kommer vi helt skævt ind på. Hvorfor er det sådan? Svaret ligger i, hvorvidt vi har rapport med vedkommende. Nogle gange kommer det helt af sig selv, men vi kan også selv gøre noget for at opnå rapport.

De to grundlæggende pricipper i rapport kaldes i NLP kalibrering og matching. Kalibrering handler om at aflæse den anden persons adfærd, tanker, følelser, tilstand, overbesvisninger, værdier mål mv. Matching sker ved at spejle og møde den anden på alle disse niveauer.

Hvordan opnår du så rapport. Det handler om mere end bare at lytte til det talte ord og sproget. Når du kalibrerer og matcher, må du også være opmærksom på stemmen, stemmeleje, tonefald, kropssprog, øjenbevægelser mv.

Rapport er grundlaget for alle menneskelige relationer. Nå du skaber rapport, forstår du helt naturligt at sætte dig ind i den andens verdensbilled. Når i  forstår og respektere hinandens synspunker, holdninger og værdier, er i bedre istand til at kommunikere og nå til en fælles forståelse. Det handler ikke i at være enig, men om at forstå hinandens måde at opfatte situationen på.

Rapport med NLP
Giv din stemme!

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44