Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Personaleudvikling

Personaleudvikling handler om meget mere end faglige kurser og kompetencer. Medarbejderens personlige udvikling er i dag ligeså vigtig som faglig opkvalificering.

De fleste ledere og virksomheder er enige om, at det er vigtigt med en målrettet personaleudvikling. Der stilles stadigt større og større krav til medarbejderne i de danske virksomheder. Krav til konstant at være up-to-date med den nyeste viden og metoder indenfor deres faglige områder. Men også medarbejderens personlige udvikling stilles der krav til. De skal være positive, proaktive, initiativrige, samarbejdsdygtige, have gennemslagskraft, være målrettet osv.

De faglige kvalifikationer har mange virksomheder styr på. Det er mere håndgribeligt og måske også nemmere et legitimere udgifterne, når det kan præciseres, hvilke kvalifikationer medarbejder får udad et fagligt kursus eller uddannelse. Mange virksomheder har også et fast katalog med kurser og faste forløb for medarbejdernes faglige udvikling. Men hvad med de mere bløde personlige egenskaber? Det er ikke helt så let at vurdere udbyttet, og hvordan kommer du overhoved i gang?

Personaleudvikling kan tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle situation eller i virksomheden eller den enkelte afdelings behov.

Hvordan identificerer du så, hvilke områder den enkelte bør fokusere på? De kan gøres gennem individuelle evalueringer, på medarbejderudviklingssamtaler eller ved hjælp af en personlighedstest. Det er vigtigt at medarbejderen er enig i og forstår, hvorfor de enkelte områder bliver sat i fokus, samt at de involveres i processen, så de ikke føler, at det er noget, der bliver trukket ned over hoved på dem. Al udvikling er drevet af motivation og uden involvering, vil medarbejderen måske ikke føle den rette motivation for processen.

Hvordan griber du så denne proces an? I nogle tilfælde kan det være relevant med kurser eller uddannelsesforløb. Men i mange tilfælde er det langt mere hensigtsmæssigt med mere individuelt skræddersyet programmer, for eksempel i form af coaching sessioner eller mentor-ordninger. Det giver større mulighed for at tilpasse forløbet til den enkeltes behov.

Det kan i mange tilfælde være hensigtsmæssigt for ledere og virksomheder, at betragte personaleudvikling, som et samlet værktøj for hele grupper og afdelinger. En Belbin analyse kan for eksempel bruges til at afdække gruppens sammensætning af kompetencer og afdække behov for udvikling. Også for grupper findes en række forløb, som kan bruges i denne proces, bla. kurser, uddannelse og forskellige former for team-building kurser, work-shops og foredrag.

Uanset dit/jeres ønske om personaleudvikling er det vigtigt først at afdække den enkelte og gruppens behov. “Find ud af hvor i skal hen, før i beslutter hvordan”, populær sagt. Og husk: personaleudvikling er et ledelsesansvar, men der kræver involvering og motivation af medarbejderen.

Personaleudvikling
Giv din stemme!

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44