Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Økologi i NLP

Økologi beskriver i NLP den overordnet sammenhængskraft mellem dig selv, dine handlinger og dine omgivelser.

Når du foretager en handling og i særdeleshed en større forandring, skal du altid tage hensyn til det, vi kalder økologi i NLP. Det gælder, det vi kalde for indre økologi og ydre økologi. Indre økologi referer til dine holdninger, værdier og din generelle livssituation. Med ydre økologi henvises til ydre faktorer som omgivelser og vigtige personer i dit liv. Er du i tvivl om konskvenserne, kan du foretage et økologitjek.

 

økologitjek

Du kan foretage et økologitjek, ved at stille dig selv spørgsmål som:

Hvilke gode ting opnår jeg?
Hvilke eventuelle negative konsekvenser får det?
Hvad mister jeg?
Er det umagen værd, hvad må jeg give afkald på?
Hvordan vil min forandring påvirke personerne i mit liv?
Hvordan vil de reagere?

Prøv  virkeligt at mærke efter i dig selv, når du svarer på spørgsmålene. Du vil ofte mærke meget tydeligt, hvis der opstår inkongruens. Inkonguens beskriver den tilstand, hvor dine mål ikke er forenelig med dine overbevisninger, kerneværdier og ønsker. Husk at komme hele vejen rundt, når du laver dit økologitjek. Indrag også dine omgivelser, familier og venner. Hvilke konsekvenser har det for dem?

Mange kaster sig ud i store livsprojekter med lifecoaching, karrierevalg og store beslutninger i privatlivet om børn og flytning uden at tænke på den ydre eller indre økologi. Med et simpelt økologitjek kan du undgå at mange store beslutninger ender med bekymringer og frustrationer.

Økologi i NLP
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. Mere selvdisciplin? - [...] om, hvorfor du har det mål, og hvad du må give afkast på for at nå målet. Det kaldes …
  2. Test og udvikling af din NLP model (Modellering: Del 4) - [...] bekymringer, problemer eller tillære unikke egenskaber. Nogle gange hjælper det at tjekke for økologi eller med reframing af [...]

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44