Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Metaprogrammer

Hvad er metaprogrammer, og hvorfor er de vigtige? Metaprogrammer fungerer som filtrer, der styrer vores adfærd, tanker og oplevelser.

Jeg faldt over en række spændende artikler på denne side. De handler om metaprogrammer, og om deres betydning for rekruttering, coaching og uddannelse. jobEQ er et human ressource konsulentfirma med fokus på følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen.

Metaprogrammer bliver i NLP betragtet som helt centrale i vores opfattelse af verden og derfor også vores motivation, følelser, tanker og adfærd. jobEQ skriver om metaprogrammer:

Metaprogrammer er den række af mentale filtre, som bestemmer, hvordan man opfører sig baseret på, hvordan man tænker, og hvad man er opmærksom på under observation. For eksempel:  Fokuserer du på oplysninger, eller personer? Kan du lide at se på helhedsindtrykket, eller er du detalje-orienteret?

jobEQ har udviklet et program, der måler metaprogrammer og kun ”forudsige medarbejderens adfærd”. Testen går videre end de traditionelle personlighedstest, vi kender herhjemme, men hvorvidt den giver mere valide resultater, og det etiske i sådan test, lader jeg stå hen i det usagte.

Metaprogrammer
Giv din stemme!

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44