Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Læsevanskeligheder

Børn og voksen med læsevanskeligheder bliver ofte stemplet som ordblinde, men læsevanskeligheder kan overkommes af alle.

Det er vanskeligt at begå sig i vores samfund i dag uden at kunne læse ordentligt. Læsevanskeligheder er en af de hyppigste årsager til unge ikke får en længere uddannelse, og selv i voksenlivet er det svært at begå sig med læsevanskeligheder. Desværre er læsevanskeligheder blevet grebet forkert an i mange år. Der er udviklet en række pædagogiske teknikker til læse undervisning. De færreste tager dog højde for nyere viden om, at mennesker grundlæggende fungerer forskelligt mht. læring og sansebearbejdelse, som bla. har udviklet sig i arbejdet med læringsstile. Fra NLP ved vi, at alle har et ledende og et foretrukken repræsentationssystem til bearbejdelse af sanseindtryk. Det afspejler sig i vores måde at tilegne viden og færdigheder som at læse, skrive og regne.

Mange med læsevanskeligheder bliver i en tidlig alder stemplet med generelle indlæringsvanskeligheder eller ordblindhed. Men med en dybere forståelse for den enkeltes udfordringer kan læsevanskeligheder overvindes.

Læsevanskeligheder – børn

Børn der oplever læsevanskeligheder kan få mange problemer socialt, i skolen og senere i livet. Børn, der har vanskeligt ved at lære at læse, vil oftest mistrives i skolen. De har måske dårligt ved at begå sig med de andre børn, og de vil oftest generelt have det svært fagligt. De vil måske isolere sig fra kammerater, undgå at deltage aktivt i timerne og måske ligefrem komme med undskyldninger for at blive fri for at gå i skole (hovedpine, mavepine osv.). Børn med læsevanskeligheder har endvidere mindre sandsynlighed for senere i livet at tage sig en uddannelse. Med den rette tilgang til undervisningen kan læsevanskeligheder afhjælpes, så det ikke giver problemer helt ind i voksenlivet.

Læsevanskeligheder – voksne

Mange voksen med læsevanskeligheder har oplevet et helt liv med nederlag ifm. at lære at læse. Derudover har de muligvis fundet job og indrettet deres tilværelse, så de ikke har behov for at lære at læse. Deres motivation er derfor ikke stor, men måske de havner i en situation, hvor det bliver nødvendigt. Men med udgangspunkt i den enkelte kan læsevanskeligheder afhjælpes selv i en sen alder.

Udfordringer med læsevanskeligheder skal tages med udgangspunkt i den enkeltes situation. Og muligvis kan det skyldes ordblindhed, synsforstyrrelser eller andet. Men uden den rigtige tilgang til læring og undervisning er mange overladt til livslange problemer med læsevanskeligheder.

Læsevanskeligheder
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. Indlæringsvanskeligheder - [...] Læsevanskeligheder [...]

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44