Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Læringsstile

Personlige læringsstile betyder, at vi har forskellige måder for optimal læring. Find din egen læringsstil og udnyt dit potentiale.

Begrebet læringsstile er vundet frem i pædagogisk sammenhæng de senere år. Senest er det kommet i fokus i TV2 programmet Skolen.  Læringsstile er et værktøj udviklet af Kenn og Rita Dunn til differentieret undervisning, så undervisningen tilrettelægges efter de enkelte elevers foretrukne læringsstil. Men læringsstile kan anvendes af både voksne og børn i al den læring, vi gør i livet.

Hvilke læringsstile findes

Der findes forskellige modeller for læringsstile, men den mest almindelige bygger på anvendelsen af foretrukne sanser – også kendt som repræsentationssystemer i NLP. Det drejer sig om følgende læringskanaler:

  • Synet – Det visuelle system – Læring via synet og indre billeder.
  • Hørelsen – Det akustiske system – Læring via hørelsen og indre lyde.
  • Følesansen – Det taktile/kinæstetiske system – Læring via berøring og indre fornemmelse for struktur, konsistens og temperatur.
  • Kroppen – Det fysiske/kinæstetiske system – Læring via bevægelser og indre fornemmelser af krop og bevægelse.

Det er som nævnt ikke kun børn, men også voksne, der har gavn af at kende sine personlige læringsstile. Du kan tage en test af din læringsstil på TV2 Skolen.

Læringsstile bygger ligesom positiv psykologi på den anskuelse, at vi er mest motiveret og præsterer bedst, når vi beskæftiger os med noget, vi finder glæder ved og har succes med. Så hvad enten det drejer sig om læring på job, uddannelse eller af børn i skolen, kan systematisk arbejde med læringsstile skabe ekstraordinære resultater.

Læringsstile
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. Læsevanskeligheder - [...] fungerer forskelligt mht. læring og sansebearbejdelse, som bla. har udviklet sig i arbejdet med læringsstile. Fra NLP ved vi, …
  2. Indlæringsvanskeligheder - [...] de senere år er der kommet mere fokus på individuelle læringsstile. Fra NLP kender vi til sondringen mellem sansernes …
  3. Hurtiglæsning – Lær at læse hurtigere - [...] er det måske fordi lærer bedre gennem andre sanser. Her kan du læse mere om vores forskellige læringsstile. …

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44