Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Indlæringsvanskeligheder

Har du eller kender du nogen med indlæringsvanskeligheder? Indlæringsvanskeligheder skyldes tit forkerte læringsmetoder.

Indlæringsvanskeligheder forbindes ofte med skolebørn, der har problemer med at følge med i undervisningen. Men også voksne plages af indlæringsvanskeligheder i et samfund, der i stigende grad stiller krav til livslang læring.

Indlæringsvanskeligheder er forbundet med en nedsat evne til at modtage og bearbejde informationer. Personer – og specielt børn – med indlæringsvanskeligheder bliver ofte stemplet som mindre intelligente. Men indlæringsvanskeligheder har intet med intelligens at gøre, men er derimod ofte forbundet med vanskeligheder ved konventionelle læringsmetoder.

I de senere år er der kommet mere fokus på individuelle læringsstile. Fra NLP kender vi til sondringen mellem sansernes , vores individuelle disposition og kapacitet for de forskellige sansesystemer, og hvordan vi aktivt kan tage kontrol over vores egen hjerne. De evner har børn ikke, men med de nye værktøjer og metoder indenfor undervisning og pædagogik, kan vi hjælpe børn, der har vanskeligt ved at lære efter konventionelle metoder.

Indlæringsvanskeligheder kan skyldes forskellige former for udfordringer:

  • Læsevanskeligheder
  • Sproglige- og skriftligevanskeligheder
  • Matematiske vanskeligheder
  • Fysiske og motoriske vanskeligheder
  • Hørevanskeligheder

For at afdække og afhjælpe indlæringsvanskeligheder er det nødvendigt først at afdække, hvordan den enkelte foretrækker og bedst lærer.

Indlæringsvanskeligheder
Giv din stemme!

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44