Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Hvordan skabes en AHA oplevelse?

En AHA-oplevelse kan være den bevidste eller ubevidste reaktion, der udløser de tanker og følelser som skaber forandring i dit liv.

En AHA-oplevelse kan skabes, når to forudsætninger er opfyldt:

Man skal være i en “informationstæt bevidsthedstilstand”. Oplevelser med intens (informationstæt) opmærksomhed er en del af hverdagen, f.eks.:

Drømme. Her er opmærksomheden rettet indad – sindet og hjernen laver sine egne billeder.

“Flow”-tilstand – hvor du er opslugt af noget meget interessant, og lukker alt andet ude. Det er en tilstand, hvor du lærer hurtigt – på mange planer.

“AHA-oplevelser”, hvor du pludselig oplever en forståelse af noget, som førhen har været svært eller uigennemskueligt.

Den informationstætte bevidsthedstilstand kaldes også spontan trance. Alle pattedyr og mennesker går i spontan trance flere gange i døgnet i en bestemt rytme, som er biologisk bestemt (hos mennesker med cirka 1½-2 timers interval). Hvis denne rytme brydes for tit, kan du få stress.

Spontan trance er også en slags afslappet fleksibel søgetilstand i sind og krop, en åbenhed for at bearbejde (mange) forskellige løsningsmuligheder.

Minutiøse undersøgelser af læreprocesser viser, at åbenhed overfor forskellige muligheder i den tidlige fase af problemløsning, øger chancerne for indsigt, læring og udvikling markant.

Det mentale fokus skal rettes mod målet, mod fremtiden – fysisk, psykisk og socialt (ønske-tilstanden: . “Sådan vil jeg gerne ha’ det”!).

Det kan være vigtigt nok at beskrive et problem og dets årsager, men man skal være meget bevidst om risikoen for, at vedvarende problemanalyse vedligeholder problemet, fordi ens alarmsystem aktiveres igen og igen.

Skal man se på problemet, er det vigtigt at se på forskelle – hvornår var problemet mindre end ellers – og hvordan kan det være, at det var sådan. Det kan give ideer til ny indsigt og positiv forandring.

Og så skal man huske på, at alle handlinger har et resultat og er forudgået af en tanke – og mål eksisterer i to former: Mål som mental tilstand og mål som resultat ( – en forudsætning for, at en drøm kan gå i opfyldelse er – at du har en drøm).

Det kræver ofte handling at omsætte et mentalt mål til et resultat (f.eks. øvelse, ressourcer, tid, viden, økonomi). Nogle mål er handlingsmæssigt meget ressourcekrævende (f.eks. at tage en uddannelse), andre mål er handlingsmæssigt mindre ressourcekrævende (f.eks. kræver et rygestop blot, at man undlader at bede ekspedienten om en pakke cigaretter).

Masser af mennesker ønsker en forandring i deres liv – og gør mange ting for at opnå det, men det lykkes ikke helt – selv om de måske både har et godt netværk, samarbejder med fagfolk og søger viden og inspiration. Hvorfor kommer der så lidt ud af alle disse anstrengelser? Forklaringen er simpelthen, at der ikke er gjort en tilstrækkelig indsats for at opfylde de to forudsætninger for forandring.

I dag er der veldokumenterede metoder, som kan hjælpe mennesker til at skabe disse forudsætninger for fundamental forandring. En af de mest effektive metoder, når det gælder individuel behandling og terapi, er den moderne kliniske . Hypnose og selv-hypnose forstærker den indad rettede opmærksomhed. Erfaring og forskning har vist, at det markant forbedrer mulighederne for indsigt og læring på mange planer i sind og krop.

Moderne hypnose hører til såkaldt Mind Body Medicine området (MBM), og er nært beslægtet med de såkaldte kognitive psykologiske metoder og Neuro Linguistisk Programmering – NLP.

Der er stadig mange myter om hypnose. Fakta er, at under hypnose er kroppen afslappet og sindet er vågent, koncentreret og indadvendt opmærksomt. Hypnose kan ikke få os til at gøre noget, vi inderst inde er imod – tværtimod kan hypnose hjælpe os til at realisere vores inderste ønsker og behov.

Nogle oplever den ønskede forandring allerede efter første behandling, andre har brug for flere behandlinger. Hypnose kan uden problemer bruges sammen med andre former for behandling. Også børn kan have stort udbytte af hypnose. I forbindelse med hypnosebehandling er det ofte vigtigt at lære selvhypnose, for at få optimalt udbytte.

Hvordan skabes en AHA oplevelse?
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. AHA! Tanker skaber forandring - [...] mere om, hvordan du skaber en AHA oplevelse. Tags: Følelser, Tanker, [...]

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44