Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Hvad signalerer dit håndtryk?

Der findes ikke et rigtigt eller forkert håndtryk, min dit håndtryk signalerer meget om dig og etablere et forhold til den anden. Så hvad siger dit håndtryk om dig?

Håndtryk er en old-gammel gestus, som kan spores helt tilbage til menneskets oprindelse. I forskellige kulturer har det sendt forskellige signaler som hilsner, taknemlighed, fredsgestus mv. I dag i vores vestlige kultur bruges det almindeligvist som en høflig hilsen, når vi møder folk, og når vi siger farvel igen.

Du kender sikkert selv alt til det at give håndtryk til en fremmed, måske til en jobsamtale en ny samarbejdspartner eller måske bare til en fest eller andet social arrangement. Det kan virke en smule akavet, når du ikke helt ved, hvordan den anden reagere. Lidt ligesom ved det første kys. Samtidigt spekulerer du måske også på, hvordan den anden opfatter dit håndtryk. Her kan du blive lidt klogere på, hvilke signaler dit håndtryk sender, og hvordan du kan tolke andres.

Dominerende og underdanigt håndtryk

Antag, at du lige har mødt nogen for første gang, og i hilser på hinanden med et almindeligt håndtryk. En af tre grundlæggende holdninger kan tolkes via håndtryk.

  • Dominans: ”Denne person forsøger at dominere mig. Jeg må hellere være forsigtig”
  • Underkastelse: ”Jeg kan dominere denne person. Han vil gøre, som jeg ønsker det ”
  • Ligeværd: ”Jeg kan lide denne person. Vi kommer godt ud af det sammen”

Disse holdninger overføres ubevidst, og med praksis og bevidst anvendelse, kan håndtrykket have en umiddelbar effekt på resultatet af dit møde med en anden person.

Et dominerende håndtryk er blandt andet kendetegnet ved, at du møder den anden med ryggen af hånden vendt opad (ikke nødvendigvis direkte op, men i forhold til den anden). Det fortæller, at du er i kontrol, og det er svært for den anden at vende denne position uden meget tydeligt at vride hånden. Modsat kan du med en opadvendt håndflade signalere, at du giver kontrol til den anden.

Når to dominerende mennesker giver håndtryk, kan en symbolsk kamp begynde, hvor hver person forsøger at vende den anden håndflade ind i den underdanige position. Resultatet er et fastlåst håndtryk med begge håndflader tilbage i lodret position, hvor hver person sender et signal omrespekt og rapport til den anden.

Når du modtager et dominerende håndtryk fra en anden person, er det ikke kun vanskeligt at tvinge hans håndflade tilbage over i den underdanige position, men det bliver meget tydeligt, når du gør det. Der er en enkel teknik til at afvæbne det dominerende håndtryk, der udover at give dig kontrollen igen, kan gøre dig i stand til at intimidere den anden person ved at invadere hans personlige rum.

For at perfektionere denne afvæbningsteknik skal du øve dig i at komme først med din venstre fod, når du rækker ud for at give håndtryk. Dernæst bringer du dit højre ben frem, bevæger dit venstre foran den anden person, og ind i hans personlige rum. Nu fører du dit venstre ben over til dit højre ben for at fuldføre denne manøvre, og giv så håndtryk. Denne taktik giver dig mulighed for at rette hændernes position eller at vende den anden persons hånd ind i den underdanige position. Det giver dig også mulighed for at tage kontrol ved at invadere den anden persons intime zone. (denne teknik gælder for højrehåndet personer). Øv dig i at træde til et håndtryk med din venstre fod, og du vil opdage, at det er ganske simpelt at neutralisere et dominerende håndtryk og tage kontrollen.

Hvem rækker først?

Selv om det er en generelt accepteret skik give håndtryk, når du møder en person for første gang, er der tilfælde, hvor det kan være uklogt at indlede håndtryk. I betragtning af at et håndtryk, er et tegn på velkomst, er det vigtigt at spørge dig selv flere spørgsmål, før du indleder et: Er jeg velkommen? Er denne person glad for at møde mig? Osv.

Er du i tvivl om, at du skal give håndtryk, er det bedre at vente til den anden person indleder håndtryk, og hvis der ikke er tegn på dette, kan du nikke som et tegn på hilsen.

Har du selv inviteret den anden, er du arrangør af festen eller på anden måde initiativtager til mødet, er det en god ide at byde velkommen med et håndtryk. Når du rækker først, har du også en dominerende position ift. den anden og viser initiativ og handlekraft.

Karakteristiske håndtryk

Nedadvendt håndflade er helt sikkert den mest aggressive håndtryk stil, da det giver modtageren ringe chance for at etablere et ligeværdigt forhold. Dette håndtryk er typisk for den aggressive og dominerende mand, der altid starter det, og den stive arm med håndfladen vendt direkte nedad tvinger modtageren i den underdanige position, fordi han er nødt til at reagere med sin håndflade opad.

En simpel manøvre er at tage fat på personens hånd på toppen og så ryste den.  Med denne fremgangsmåde, bliver du den dominerende part, da du ikke kun har kontrol over den anden persons hånd, men din er i den overlegne position på toppen med håndfladen nedad.

”Handsken” kaldes undertiden også for politiker-håndtrykket. Initiativtager forsøger at give modtageren det indtryk, at han er troværdig og ærlig, men når denne teknik bliver brugt på en person, du netop har mødt, har den ofte den modsatte virkning. Modtageren bliver mistænksom overfor initiativtagerens intentioner. ”Handsken” bør kun bruges med personer, du kender.

Få håndtryk er så uindbydende som ”den døde fisk”, især når hånden er kold eller klam. Den bløde, rolige fornemmelse af død fisk gør det universelt upopulært, og de fleste mennesker relaterer det til svag karakter, hovedsagelig på grund af den lethed, hvormed håndfladen kan drejes op. Overraskende mange mennesker, der bruger ”den døde fisk” er uvidende om, at de gør det.

”Knogleknuseren” er varemærket for den aggressive ‘hårde fyr “-typen. Desværre er der ingen effektive måder at imødegå det, bortset fra verbal at sige fra. ”Knogleknuseren” er ofte en misforstået dominerende handling, der modarbejder giverens virkelige formål. At få den anden til velvilligt at underkaste sig.

”Den stive-arm” er en aggressiv gestus og dens vigtigste formål er at holde dig på afstand og ude af initiativtagerens intime zone. Den bruges også af folk, opdraget i lande, der har en større intim zone for at beskytte deres personlige intim-zone.

”Fingertrykket” er som ”den stive arm”, der har ramt ved siden af; Initiativtageren griber fejlagtigt den anden persons fingre. Selvom initiativtager virker ivrig og imødekommende overfor modtageren, kan det være udtryk for nervøsitet og manglende selvtillid. Ligesom ”den stive arm” er det vigtigste formål med ”fingertrykket” at holde modtageren i en behagelig rumlig afstand.

Trækker initiativtager modtageren ind til sig kan det betyde en af to ting: For det første, initiativtageren er en usikker type, der kun føler sig tryg inden for sit eget personlige rum eller, at initiativtager er fra en kultur, der har en lille intim zone, og han opfører sig normalt.

Hensigten med ”det dobbelte håndtryk” er at vise oprigtighed, tillid eller dybere følelse mod modtageren. To væsentlige elementer bør fremhæves:

  • Venstre hånd bruges til at kommunikere den medfølelse initiativtager ønsker at vise.  Jo højere oppe på modtagerens arm den lægges, dets mere medfølelse signalerer det.  Albuegreb, for eksempel, overfører mere følelse end greb om håndleddet, og skuldergreb overfører mere end greb om overarmen.
  • For det andet repræsenterer initiativtagers venstre hånd en indtrængning af modtagerens intime zone. Generelt betragtes greb om håndleddet og albuen kun som acceptable mellem nære venner eller slægtninge. Skuldergreb og greb om overarm overtræder modtagerens nære intime zone, og kan involvere egentlige kropskontakt. De bør kun anvendes mellem mennesker, der oplever et tæt følelsesmæssigt bånd. Medmindre medfølelsen er gensidig eller initiativtager ikke har en god grund til at bruge ”det dobbelte håndtryk”, kan modtageren blive mistænksom og betvivle initiativtagerens hensigter. Det er helt almindeligt at se politikere hilse på vælgere og for sælgere at møde deres nye kunder med et dobbelt håndtryk uden at indse, at det kan være socialt uacceptabelt og støde modtageren væk.

Dit håndtryk er kun en lille del af det samlede indtryk, du gør dig over for nye bekendtskaber, når du først møder dem. Dit kropssprog, dine øjenbevægelser og din stemme er blandt de øvrige ting, der sender signaler til den anden og lynhurtigt er med til at etablere et forhold mellem jer.

Hvad signalerer dit håndtryk?
5 (100%) 1 vote

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44