Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Generaliseringer i sproget

Generaliseringer skaber upræcis kommunikation og begrænser tanker og handling. Ved at identificere generaliseringer i sproget kan du skabe bedre forståelse og kommunikation.

Når du bruger generaliseringer i sproget, begrænser du dig selv i dine tanker og handlinger. Generaliseringer bruges i flere sprogmønstre i NLP. I Milton modellen bruges generaliseringer til i en trance eller hypnose tilstand, at finde ubevidste ressourcer og skabe nye muligheder.

De mest anvendte generaliseringer i sprog er:
Universaler – “Jeg lærer det aldrig…” Vi tager noget, der måske er sandt i en sammenhæng og anvender det som en universal regel i alle sammenhænge. Universaler kendes på ord som “alt“, “alle”, “altid” og “aldrig”. Universaler kan udfordres ved brug af modeksempler “Jamen, du kunne finde ud af dette…”, ved overdrivelser “Nej du har ret, du lærer det ALDRIG nogensinde, om du så havde 100 år..” og ved at isolerer univarsalet “Ok, så du lærer aldrig det her? Overhovedet?”

Modale operatorer: Muligheder – “Jeg kan ikke gøre det…” Der er ofte tale om selvpåførte begrænsninger, der hviler på ubevidste forudsætninger og indbildte konsekvenser. Identificeres på brugen af “kan/ kan ikke” og “muligt/ umuligt”. De kan udfordres ved at spørge ind til konsekvenserne “hvad ville det ske hvis…” eller til forudsætningerne “hvad forhindrer dig…” eller bruge som-om metoden “hvad hvis du kunne…”

Modale operatorer: Nødvendighed – “Jeg skal blive færdig med min uddannelse…“ Også her er der tale om selvpåførte regler, forudsætninger og konsekvenser, måske af moralsk eller etisk karakter. Disse modale operatorer kan udfordres på samme måde som modale operatorer for muligheder. De kan kendes på anvendelsen af “skal/ skal ikke”, “bør/ bør ikke”, “må/ må ikke”

Vi foretager generaliseringer, når vi anvender regler, forudsætninger og konsekvenser fra et område i vores liv i andre. Hvis du afdækker disse, ofte ubevidste regler, kan du tage stilling til, om du vil bruge dem i en given situation.

Når du er opmærksom på de generaliseringer, du og andre bruger, har du mulighed for at skabe en bedre og mere præcis kommunikation. Samtidigt kan du hjælpe andre med at åbne op for nye muligheder i tanke og handling.

Generaliseringer i sproget
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. Milton modellen - [...] sprogmønstre der anvendes i Milton-modellen er: udeladelser, forvrængninger og generaliseringer. Milton modellen anvendes bredt indenfor for hypnoterapi og tranceinduktion. …

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44