Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Forvrængninger i sproget

Forvrængninger er et mønstre i sproget, der fordrejer betydningen af noget og giver det en anden mening. Forvrængninger kan bruges til at åbne op for nye tanker og muligheder.

I NLP bruges forvrængninger i forskellige sprogmønstre. I Meta modellen anvendes forvrængninger til at afdække begrænsende tanker og handlinger. I Milton modellen anvendes forvrængninger til at åbne op for nye muligheder og valg i trancetilstand.

Her er nogle af de mest almindelige mønstre med forvrængning:

Årsag og effekt – “Hun gør mig i dårligt humør”. Den mest hyppige årsag-effekt forvrængning sker, når vi kæder andre personer og begivenheder sammen med vores egen situation. Vi ser en sammenhæng mellem de to ting og tror automatisk, at der er en årsag-effekt sammenhæng. Prøv at udfordre disse sammenhænge: “ Gør hun mig i dårligt humør, eller kan jeg selv vælge ikke at blive i dårligt humør?”

Forudsætninger – “Vil du have et glas mælk inden du laver lektier”. En stiltiende forståelse eller forudsætning af det egentlige mål: “Du skal lave lektier”.

Tænkelæsning – “Han kan ikke lide mig!”. En forudsætning om, at vi allerede ved, hvad en anden tænker.

Nominalisering – “Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er en taber!”. Nominalisering dækker over det at gøre en proces til et betegnende navneord. At sætte lighedstegn mellem tanker og handlinger og subjektet.

Kompleks ærkivalens – “Han giver aldrig blomster, han elsker mig ikke”. Der sættes lighedstegn mellem to udsagn, der ikke nødvendigvis er ligheder mellem. for eksempel mellem handlinger og tilstande, eller handlinger og holdninger.

Når vi er opmærksomme på de forvrængninger, vi laver af sproget, kan vi standse de begrænsninger, vi pålægger os selv og andre, og åbne op for nye muligheder og valg.

Forvrængninger i sproget
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. Milton modellen - [...] sprogmønstre der anvendes i Milton-modellen er: udeladelser, forvrængninger og generaliseringer. Milton modellen anvendes bredt indenfor for hypnoterapi og tranceinduktion. …

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44