Pages Navigation Menu

NLP handler om den måde vi skaber vores egen virkelighed, oplevelser og tanker og om vores relationer til andre mennesker!

Begrænsende overbevisninger

Nogle overbevisninger begrænser vores måde at tænke og handle på. Du kan lære at udfordre dine overbevisninger med nogle simple øvelse.

Vores overbevisninger er de grundlæggende regler, vi lever efter og som styrer vores tanker og adfærd. De fungerer som et filter for vores opfattelse af virkeligheden. De er ikke kendsgerninger, men vi agerer, som om de var. Vores overbevisninger er både en med- og modspiller. De kan fungere som stærke bekræftelser på vores muligheder, evner og mål, men de kan også begrænse vores tanker og handlinger. De er på mange måder selvforstærkende i opbygningen af vores identitet og selvopfattelse.

I NLP betragtes vores overbevisninger som grundlæggende forudsætninger. Derfor har vi også mulighed for at udfordre og ændre uhensigtsmæssige overbevisninger, der begrænser os. En af de bedste teknikker til at udfordre begrænsende overbevisninger hedder reframing.

Reframing går kort fortalt ud på at ændre på betydningen af noget ved at sætte det i nogle nye ramme og ændre vores opfattelse af det. Her er nogle eksempler på reframing-teknikker:

Giv ord ny betydning – Det ord, vi giver ting, har også betydning for vores opfattelse af det. Undgå for eksempel negativt ladet udtryk og ord.

Ændre tidshorisonten – Ved at gøre tidshorisonten kortere eller længere, ændre vi også på den måde, vi ser på mulighederne. Du lærer måske ikke at tale fransk på 3 uger, men på 3 år er mulighederne anderledes.

Skaler tingene anderledes – Ved at ændre på størrelsen fysisk eller bare fra noget generelt til noget meget konkret ændres perspektivet også. Læs bogen et kapitel ad gangen!

Afprøv konsekvenserne – Nogle begrænsende overbevisninger skyldes, at vi er bange for konsekvensen af handlingen. Men er konsekvenserne virkelig, det vi tror? Det finder du kun ud af, hvis du prøver.

Modbevis overbevisningen – Kan du små hold ikke slå de store? Skagen slog da Brøndby!

Få bevis – Jamen forholder det sig virkeligt sådan? Hvor ved du det fra? Bevis det!

Brug metaforer – Metaforer og analogier kan ofte give inspiration og motivation. Det er flittigt brugt i alt fra biblen, sagn, fortællinger og store erhvervsvirksomheder. Historier om disciple, helte, kriger og erhvervsleder har formet overbevisninger, holdninger og værdier, så længe mennesket har eksisteret.

Ændre konteksten – Noget der er vanskeligt i en sammenhæng kan være let i andre. Konteksten kan være fysiske steder (hjemme eller ude), personer, vejret osv.

“I believe I can fly” sang R. Kelly i en inspirerende sang. Du kan måske ikke lære at flyve, bare du ændre dine overbevisninger. Men du kan få øjnene op for nye muligheder, opdage evner og egenskaber du ikke troede, du havde og se dig selv i et bedre perspektiv, hvis du udfordre dine overbevisninger.

Begrænsende overbevisninger
Giv din stemme!

Ingen kommentarer

Relateret indlæg

  1. NLP forudsætninger - [...] kilder du støtter dig til. Forudsætningerne er ikke regler som sådan, men principper eller overbevisninger (for at anvende et …
  2. Økologi i NLP - [...] opstår inkongruens. Inkonguens beskriver den tilstand, hvor dine mål ikke er forenelig med dine overbevisninger, kerneværdier og ønsker. Husk …
  3. Mentaltræning - [...] skal du arbejde med dine overbevisninger. Det nytter ikke, at du kaster dig ud i en stor opgave, hvis …
  4. Neurologiske niveauer - [...] evnerne? Er det blot i denne situation (omgivelser) jeg ikke kan løse opgaven? Mangler jeg troen (overbevisninger) på jeg …
  5. Lavt selvværd? Få selvværd og selvtillid - [...] oplevelser med andre, hvilket blot bekræfter deres eget syn på dem selv og styrker deres negative overbevisninger. Så hvordan …
  6. Er du groet fast? Trænger du til forandring? - [...] hvad det kræver at nå dem og hvilke barrierer, du ser for dem. Start med at identificere hvilke overbevisninger, …
  7. Pust nyt liv i din passion - [...] og motiverende, blive banalt. Der vil komme tidspunkter, hvor du vil ændre holdninger, overbevisninger og livssyn og igen forbindes …

NLP-Blog 2008-2016, webmaster@nlp-blog.dk, Lynby Hovedgade 54A, 2., 2800 Kongens Lyngby, Danmark, Mobil: +45 31 21 79 44